Ludzie

Lucyna Staniszewska

Adwokat.

Lucyna Staniszewska

Lucyna Staniszewska

Adwokat.

Specjalizuje się w sprawach administracyjnych, szeroko pojętym prawie zagospodarowania przestrzeni, a także w prawie cywilnym zwłaszcza w zakresie postępowań odszkodowawczych oraz we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych majątkowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw podatkowych i karno-skarbowych.

Ponadto podejmuje liczną działalność naukową i dydaktyczną. Była czynnym uczestnikiem kilkunastu konferencji naukowych poświęconych prawu administracyjnemu.  Stale współpracuje z kwartalnikiem naukowym Studia Prawa Publicznego. Publikuje na łamach znanych i cenionych periodyków naukowych, takich jak: Państwo i Prawo, Monitor Prawniczy. Od czterech lat stale podejmuje się opieki nad Studencką Uniwersytecką Poradnią Prawną działającą przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza świadczącą pomoc prawną osobom potrzebującym. Prowadzi zajęcia z prawa administracyjnego dla studentów prawa, jak i administracji.

Ukończyła stacjonarne studia prawnicze oraz administracyjne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, każde z oceną bardzo dobrą

Ukończyła aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Obecnie jest jej członkiem.

Odbywa także stacjonarne studia doktoranckie na kierunku prawo. Obecnie jest w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej.