Ludzie

Janusz Kurowski

dyrektor ds. realizacji projektów publiczno-prywatnych.

Janusz Kurowski

Janusz Kurowski

dyrektor ds. realizacji projektów publiczno-prywatnych.

Specjalizuje się w realizacji projektów budżetowych opartych na nowoczesnych formach finansowania, partnerstwie publiczno-prywatnym, oraz projektach hybrydowych.

Łączy wiedzę i doświadczenia samorządowe wyniesione z okresu kierowania JST jako burmistrz Miasta i Gminy oraz doświadczenia biznesowe z pełnienia stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

Posługuje się językiem hiszpańskim i angielskim.