Porównanie

Tabela porównawcza

Każda z form finansowania inwestycji publicznych posiada określone zalety i wady.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem trzech modeli finansowania. Pozwoli to na szybkie wybranie właściwego rozwiązania dla danego projektu.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami.

Kontakt


Partner publiczny
Partner prywatny

PPP

Hybryda

Formy alternatywne

Zalety
 • możliwość zastosowania innego kryterium wyboru partnera prywatnego, niż cena
 • brak konieczności posiadania przez podmiot publiczny know-how w zakresie realizacji dużych projektów; wiedza ta może być oferowana przez podmiot prywatny
 • możliwość przeniesienia obowiązku zarządzania inwestycją na partnera prywatnego
 • możliwość rozłożenia kosztów inwestycji w czasie
 • zwiększenie zaufania do inwestycji realizowanej zgodnie z wytycznymi dobrych praktyk współpracy partnerów publicznego i prywatnego
 • przekazanie zadań publicznych do realizacji partnerowi prywatnemu
 • finansowanie realizacji przedsięwzięcia także z pomocą środków unijnych
 • mniejsza czasochłonność procedury realizacji inwestycji i zmniejszenie jej formalizmu (np. brak konieczności stosowania prawa zamówień publicznych do wyboru podmiotu prywatnego)
 • większa swoboda w ukształtowaniu rozłożenia ryzyka pomiędzy podmiotami,
 • większość alternatywnych form realizacji inwestycji nie wpływa na wskaźnik zadłużenia podmiotu publicznego (np. spółki)
Wady
 • skomplikowana i czasochłonna procedura wyboru partnera prywatnego
 • brak standaryzacji usług publicznych oraz umów o PPP, a także procedur wyboru partnera prywatnego
 • niechęć partnerów prywatnych do udziału w procedurze PPP z uwagi na czasochłonności i przeniesienie na nich ryzyk realizacji inwestycji
 • aktywny udział strony publicznej na poszczególnych, czy też pewnych etapach realizacji i zobowiązanie do wykonania określonych zadań w ramach projektu
 • nałożenie na podmiot publiczny obowiązku zebrania wymaganych dokumentów i uzyskania dofinansowania unijnego,
 • konieczność transparentności wydatków pochodzących z środków unijnych oraz szczegółowego rozliczenia kwot uzyskanych z tych funduszy
 • bardziej skomplikowana i czasochłonna procedura realizacji inwestycji, zwłaszcza w zakresie skoordynowania w czasie składania wniosku o dotację i wyboru partnera prywatnego
 • cywilnoprawna metoda regulacji zobowiązań dająca możliwości łatwiejszego zerwania współpracy podmiotów
 • niewłaściwy wybór podmiotu prywatnego może powodować odpowiedzialność podmiotu publicznego na podstawie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Zalety
 • możliwość zastosowania innego kryterium wyboru partnera prywatnego, niż cena
 • brak konieczności posiadania przez podmiot publiczny know-how w zakresie realizacji dużych projektów; wiedza ta może być oferowana przez podmiot prywatny
 • możliwość przeniesienia obowiązku zarządzania inwestycją na partnera prywatnego
 • możliwość rozłożenia kosztów inwestycji w czasie
 • zwiększenie zaufania do inwestycji realizowanej zgodnie z wytycznymi dobrych praktyk współpracy partnerów publicznego i prywatnego
 • przekazanie zadań publicznych do realizacji partnerowi prywatnemu
Wady
 • skomplikowana i czasochłonna procedura wyboru partnera prywatnego
 • brak standaryzacji usług publicznych oraz umów o PPP, a także procedur wyboru partnera prywatnego
 • niechęć partnerów prywatnych do udziału w procedurze PPP z uwagi na czasochłonności i przeniesienie na nich ryzyk realizacji inwestycji
 • aktywny udział strony publicznej na poszczególnych, czy też pewnych etapach realizacji i zobowiązanie do wykonania określonych zadań w ramach projektu
Zalety
 • finansowanie realizacji przedsięwzięcia także z pomocą środków unijnych
Wady
 • nałożenie na podmiot publiczny obowiązku zebrania wymaganych dokumentów i uzyskania dofinansowania unijnego,
 • konieczność transparentności wydatków pochodzących z środków unijnych oraz szczegółowego rozliczenia kwot uzyskanych z tych funduszy
 • bardziej skomplikowana i czasochłonna procedura realizacji inwestycji, zwłaszcza w zakresie skoordynowania w czasie składania wniosku o dotację i wyboru partnera prywatnego
Zalety
 • mniejsza czasochłonność procedury realizacji inwestycji i zmniejszenie jej formalizmu (np. brak konieczności stosowania prawa zamówień publicznych do wyboru podmiotu prywatnego)
 • większa swoboda w ukształtowaniu rozłożenia ryzyka pomiędzy podmiotami,
 • większość alternatywnych form realizacji inwestycji nie wpływa na wskaźnik zadłużenia podmiotu publicznego (np. spółki)
Wady
 • cywilnoprawna metoda regulacji zobowiązań dająca możliwości łatwiejszego zerwania współpracy podmiotów
 • niewłaściwy wybór podmiotu prywatnego może powodować odpowiedzialność podmiotu publicznego na podstawie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Poznaj przykłady zrealizowanych inwestycji