Szkolenia

Kancelaria FILIPIAKBABICZ oferuje także możliwość przeprowadzania specjalistycznych szkoleń z zakresu problematyki cywilnoprawnej i administracyjnoprawnej realizacji inwestycji publicznych. Usługę możemy wykonać zarówno w siedzibie Kancelarii, jak i w miejscu prowadzania działalności przez Klienta lub siedzibie jednostki publicznej.

Programy szkoleń dopasowujemy każdorazowo do potrzeb i oczekiwań tych podmiotów, dla których są one przeznaczone. W naszej ofercie znajdują się zarówno szkolenia podstawowe, jak i specjalistyczne, kilkugodzinne lub całodzienne, jak również całe cykle szkoleń oraz szkolenia wyjazdowe.

 

Zakres tematyczny szkoleń staramy się dobrać w taki sposób, aby uwzględnić zarówno poziomu wiedzy uczestników szkolenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego jak i alternatywnych form współpracy oraz potrzeb zgłaszanych przez Klienta.

Najczęściej Klienci wybierają tematy dotyczące:

  • zasad realizacji zadań publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, (analiza korzyści, aspekty prawne, finansowe);
  • alternatywnych modeli realizacji inwestycji publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych (analiza korzyści, aspekty prawne, finansowe);
  • wpływu zobowiązań z umów typu współpracy partnera publicznego z partnerem prywatnym na dług finansów publicznych jednostek publicznych;
  • realizacji modelu hybrydalnego – uzyskania wsparcia dla inwestycji z funduszami UE.

 

Przygotowane przez naszą kadrę prawników i praktyków szkolenia dadzą Państwu możliwość poznania wszelkich aspektów realizacji inwestycji publicznych w oparciu o różne modele prawne, co ułatwi Państwu dokonanie wyboru właściwej realizacji inwestycji.

Proponujemy przeprowadzenie szkoleń zarówno dla sektora publicznego, jak i dla sektora prywatnego.

 

Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu ustalona jest w zależności od miejsca jego przeprowadzenia, tematyki szkolenia, czasu jego trwania oraz ilości uczestników. Prosimy o przesłanie Państwa oczekiwań oraz dodatkowo preferowanego miejsca szkolenia na adres office@filipiakbabicz.com, a w odpowiedzi otrzymają Państwo indywidualną ofertę szkoleniową.