Przykłady realizacji

Pozostałe przykłady

Nowy obiekt przedszkolny w Pyzdrach

06.10.2015

W marcu 2014 roku rozpoczęto budowę obiektu, po czym w sierpniu 2014 roku wydano pozwolenie na jego użytkowanie. Przedszkole funkcjonuje od września 2014 r.

Działka pod Przedszkole została nabyta od Gminy w formie przetargu. Projekt sfinansowano częściowo ze środków prywatnych, częściowo skredytowano.

Przedszkole jest przygotowane na 8 oddziałów, w tej chwili funkcjonuje 5 grup, a 3 wynajmuje Gmina dla I-klas Szkoły Podstawowej.

14.10.2015

Przedszkole w Lesznie

29.09.2015

Przedszkole "Bajkowa wyspa" w Palędziu

18.09.2015

Przedszkole „Bajkowy Świat” w Sadach

18.09.2015

Filia Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej

Pozostałe przykłady