Produkty

PPP

Forma realizacji i współpracy przedsięwzięcia inwestycyjnego oparta na podziale zadań ryzyk pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym. Podmiotem publicznym będzie m.in. organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), jak i spółka publiczna, będąca pod kontrolą organu administracji rządowej lub samorządu.

Przedsięwzięcie leżące u podstawy PPP będzie mogło polegać na budowie obiektu budowlanego, świadczeniu usług, wykonaniu dzieła lub innych świadczeniach. Każdorazowo będzie musiało być jednak połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym (np. przedsiębiorstwem, nieruchomością).

Choć zakres świadczeń stron w ramach PPP może przybrać różne kształty, najczęściej partner prywatny zobowiązany będzie sfinansować i zrealizować przedsięwzięcie (z jego dalszym utrzymaniem lub zarządzaniem), a podmiot publiczny zobowiązany będzie do wniesienia wkładu własnego.

 

Zobacz porównanie modeli finansowania.

Poznaj przykłady zrealizowanych inwestycji.

Kiedy?

  • gdy zależy nam na pewności realizacji inwestycji
  • gdy nie mamy ograniczeń czasowych

Kontakt


Ludzie | Kontakt