Produkty

Hybryda

Sposób realizacji inwestycji opartej na współdziałaniu podmiotu prywatnego i publicznego. Charakteryzuje się tym, iż podmiot publiczny pozyskuje środki na sfinansowanie realizacji tej inwestycji z funduszy europejskich przeznaczonych przede wszystkim na realizację polityki spójności.

Projekty te określa się mianem hybrydowych ze względu na dwa zasoby ich finansowania – z zasobów UE oraz ze środków krajowych.

 

Zobacz porównanie modeli finansowania.

Poznaj przykłady zrealizowanych inwestycji.

Kiedy?

  • gdy brak środków własnych na realizację inwestycji

Kontakt


Ludzie | Kontakt