Produkty

Forma alternatywna

Różnorodne formy współpracy podmiotu prywatnego z publicznym, oparte na autonomii woli stron w kształtowaniu zasad współpracy.

Umożliwiają bardziej swobodne ukształtowanie form współdziałania podmiotów w celu realizacji inwestycji, przejawiające się w swobodzie zawarcia/zmiany/rozwiązania stosunku umownego, większej swobodzie wyboru kontrahenta i swobodzie kształtowania treści umowy.

Przykładowe formy:

  • spółka komunalna
  • leasing komunalny
  • umowa o zarządzanie
  • umowa dzierżawy, umowa użyczenia

 

Zobacz porównanie modeli finansowania.

Poznaj przykłady zrealizowanych inwestycji.

Kiedy?

  • gdy interesuje nas swobodne ukształtowanie zasad współpracy podmiotu publicznego z prywatnym i szybkie pozyskanie kapitału

Kontakt


Ludzie | Kontakt