Aktualności

Pozostałe aktualności

Warunki Finansowania podpisane dla Powiatowego Szpitala w Żywcu

14.10.2014

EBOiR oraz FM Bank PBP ("Biz Bank") zatwierdziły warunki finansowania, zaprojektowania, budowy, wyposażenia, działalności oraz przekazania żywieckiego Szpitala w formule PPP. To jest przełomowa transakcja dla zintegrowanego partnerstwa publiczno-prywatnego, która nie zawiera czynnika zapłaty za dostępność.

Interhealth Canada Limited wraz z przedstawicielami Banków podpisały Warunki Kredytowe 12 listopada 2014 roku. W/w  strony negocjowały warunki przez 3 miesiące, od dnia uzyskania  wstępnej zgody z banków. Jest to  według doniesień, jeden z najkrótszych okresów w jakim udało się takie negocjacje przeprowadzić w Polsce.
W tym samym czasie zostały ustalone z Powiatem istotne warunki umowy bezpośredniej.

Budowa rozpocznie się w I kwartale 2015 roku.
Nowy szpital będzie gotowy na przyjęcie pacjentów na przełomie 2016-2017 roku.

Długo oczekiwany oraz bardzo potrzebny nowy szpital w Żywcu stał się inwestycją realną.
Przyniesie ze sobą znaczące korzyści dla społeczności lokalnej I zapewni dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej finansowanej ze środków NFZu.

Przewiduje się, że wypracowany prekursorski model Żywiecki będzie powielany przez inne samorządy i administracje rządową.
 

Szpital PPP w Żywcu:

 • Będzie pierwszym przedsięwzięciem PPP w sektorze zdrowia w Polsce w formule zintegrowanego PPP (infrastruktura oraz usługi medyczne)
 • Szpital PPP w Żywcu zostanie zlokalizowany przy Polach Lisickich w Żywcu. Będzie zarządzany oraz prowadzony przez Interhealth Canada do roku 2045 po czym oddany Powiatowi Żywieckiemu zgodnie z postanowieniami Umowy PPP.
 • Budowa Szpitala rozpocznie się na w pierwszych miesiącach 2015 roku i zajmie 2 lata. Po etapie budowlanym nastąpi okres rozruchu. Szpital będzie gotowy na przyjęcie pacjentów w 2017 roku.
 • W momencie rozpoczęcia działalności nowego szpitala, istniejący szpital zostanie zamknięty..
 • Umowa PPP została podpisana 15 września 2011 roku przez przedstawicieli Powiatu żywieckiego oraz Interhealth Canada.
 • Nowy Szpital Powiatowy będzie świadczył kompleksowe usługi medyczne dla regionu, oferując pomoc doraźną oraz ambulatoryjną, świadczenia z zakresu medycyny profilaktycznej, zabiegi planowe oraz wysokiej klasy diagnostykę.
 • Budynek, który został zaprojektowany przez Biuro Architektoniczne N+ oraz firmę inżynierską ARUP, liczy cztery kondygnacje o powierzchni użytkowej netto ok. 18 000 m.kw. z możliwością rozbudowy. Nowy Szpital, oprócz w pełni zintegrowanych oddziałów, będzie posiadał SOR oraz lądowisko dla helikopterów. Na terenie szpitala znajdzie się również zwiększona liczba przychodni oraz poradni. Szpital został zaprojektowany na 340 łóżek szpitalnych oraz 40 łóżek dla opieki długoterminowej.
 • Uzyskano pozwolenie na budowę i Interhealth Canada wybrało już preferowanego generalnego wykonawcę – polski oddział firmy Aldesa Construcciones, hiszpańska firma budowlana i deweloperska. Aldesa, w imieniu Interhealth Canada, już wykonała część prac przygotowawczych na terenie budowy nowego szpitala w Żywcu.
 • Leczenie pacjentów będzie finansowane ze środków NFZ (ubezpieczenia zdrowotne) więc świadczenia będą darmowe. Będą również dostepne komercyjne usługi medyczne dla pacjentów.
 • Lokalne władze będzie szczegółowo monitorować jakość świadczonych usług medycznych oraz kondycję finansową szpitala zgodnie z założonymi wskaźnikami jakości (KPI).
 • Pacjenci będą proszeni o dokonywanie oceny szpitala. Wyniki ankiet dotyczących satysfakcji pacjentów będą miały finansowe konsekwencje dla inwestora.

 

 

ŹRÓDŁA:

Tekst: zywiec.powiat.pl

Zdjęcie: interhealthcanada.com

prawo

11.04.2017

Planowana zmiana otoczenia prawnego dla inwestycji PPP

17.11.2016

Rządowa polityka rozwoju PPP

23.12.2015

Wynagrodzenie partnera prywatnego w umowie o PPP wydatkiem majątkowym

04.11.2015

Obniżenie wskaźnika zadłużenia gmin za pomocą spółek komunalnych

Pozostałe aktualności