Aktualności

Pozostałe aktualności

Rządowa polityka rozwoju PPP

17.11.2016

Stanowisko Ministra Rozwoju wydaje się być klarowne – brakuje inwestycji rządowych mających oddziaływać na polską gospodarkę. W zwalczaniu barier, które towarzyszą niskiej efektywności zastosowania formuły PPP w realizacji inwestycji, na które wskazuje Minister, pomóc ma rządowa polityka rozwoju PPP, która funkcjonuje już w takich państwach jak Wielka Brytania, Kanada, Australia czy Irlandia.

Minister zwraca uwagę na kilka problemów, z którymi boryka się PPP, w tym m.in. na:

  • mały odsetek zawieranych umów w stosunku do ogłoszonych postępowań na wyłonienie partnera prywatnego;
  • niską świadomość administracji publicznej korzyści, jakie przynosi współpraca z sektorem prywatnym;
  • mit czwartego P (prokuratura), wskazującego na widmo ryzyka interwencji ze strony organów nadzoru.

Rządowy projekt rozwoju PPP ma ująć problem kompleksowo i zwiększyć popularyzację przedsięwzięć typu PPP. Ministerstwo finalizuje prace nad tym dokumentem.

Efektem nowej rządowej polityki rozwoju PPP ma być:

  • trzyletni projekt szkoleniowy dla pracowników administracji, który resort rozwoju chce zrealizować jeszcze w tym roku;
  • opracowanie wzorcowych dokumentów, z których będzie można skorzystać przy realizacji projektów;
  • sporządzenie listy inwestycji, które administracja publiczna chciałaby realizować w formule PPP, ma to być pewnego rodzaju oferta sektora publicznego dla przedsiębiorców;
  • zmiana w prawie, która pozytywnie wpłynie na rozwój PPP w Polsce. Propozycja nowelizacji ma pojawić się w przeciągu kilku tygodni.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Biznes/311089864-Administracji-z-biznesem-ma-byc-po-drodze.html#ap-3

prawo

11.04.2017

Planowana zmiana otoczenia prawnego dla inwestycji PPP

23.12.2015

Wynagrodzenie partnera prywatnego w umowie o PPP wydatkiem majątkowym

04.11.2015

Obniżenie wskaźnika zadłużenia gmin za pomocą spółek komunalnych

04.11.2015

Nadchodzi inwestycyjny boom w ochronie zdrowia?

Pozostałe aktualności