Aktualności

Pozostałe aktualności

Pierwsza umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym w administracji rządowej

18.09.2015

Dnia 5 marca 2015 roku podpisano umowę o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym [dalej: PPP] pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu a przedsiębiorstwem Warbud – infrastruktura Sp. z o.o. Nowatorski projekt jest pierwszą tego typu inwestycją planowaną w obszarze wymiaru sprawiedliwości

Cel umowy o PPP

Celem ww. umowy jest wybudowanie nowoczesnej siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, która odpowiadać będzie wysokim standardom pracy i obsługi interesantów poprzez zapewnienie m.in. odpowiedniej powierzchni sal rozpraw, efektywną obsługę i komunikację oraz bezpieczeństwo i archiwizację dokumentów. Budynek ma stanowić miejsce pracy dla ok. 220 pracowników sądu Jest to pierwszy kontrakt zawarty na podstawie ustawy o PPP z 2008 roku, w którym stronę publiczną reprezentuje Skarb Państwa. Umowa ta została zawarta w tzw. modelu opłaty za dostępność, który jest jeszcze stosunkowo rzadko używany w procesie inwestycyjnym.

Postanowienia umowy

Umowa o PPP została zawarta na okres 23 lat. Stanowi ona, że partner prywatny będzie ponosił ryzyko budowy i ryzyko dostępności: będzie zobowiązany do zapewnienia finansowania na zaprojektowanie i wybudowanie nowej siedziby sądu, a potem jej utrzymanie i zarządzanie nią przez 20 lat. Wobec tego inwestycja ta powinna zostać neutralna w stosunku do państwowego długu publicznego. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy powinno nastąpić zamknięcie finansowe inwestycji, a od roku 2016 powinna rozpocząć się budowa obiektu. Całkowita wartość projektu to kwota ok. 136 000 000 złotych brutto, obejmująca m.in. wartość projektowania i budowy włącznie z utrzymaniem i zarządzaniem tym obiektem przez 20 lat. Rozpoczęcie przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu użytkowania nowego budynku planowane jest na sierpień 2018 r.

Nastąpi zmiana podejścia samorządowców do PPP?

Powodzenie tego projektu powinno otworzyć drzwi do realizacji innych przedsięwzięć w formule PPP na szczeblu rządowym, m.in. wzniesienia budynków Prokuratury, Policji, więzienia czy innych budynków kubaturowych. Przykład udanego projektu administracji rządowej mógłby stanowić milowy krok w stronę otwarcia samorządowców na takie przedsięwzięcia.

Forma: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

prawo

11.04.2017

Planowana zmiana otoczenia prawnego dla inwestycji PPP

17.11.2016

Rządowa polityka rozwoju PPP

23.12.2015

Wynagrodzenie partnera prywatnego w umowie o PPP wydatkiem majątkowym

04.11.2015

Obniżenie wskaźnika zadłużenia gmin za pomocą spółek komunalnych

Pozostałe aktualności