Aktualności

Pozostałe aktualności

Nadchodzi inwestycyjny boom w ochronie zdrowia?

04.11.2015

W dniach 22-23 października 2015 roku w Warszawie podczas XI Forum Rynku Zdrowia odbyła się sesja pt. „Zdrowy szpital. Inwestycje w podmiotach leczniczych – ten proces nie ma końca”. Głosy uczestników dotyczyły głównie nieustannej konieczności dostosowania placówek do wymagań, tym razem do ministerialnego rozporządzenia i kontraktowych oczekiwań NFZ.

I. Kilka ważnych przyczyn

Uczestnicy wskazali najważniejsze przyczyny takiego stanu rzeczy. Są to m. in. postęp medycyny, wprowadzenia nowych procedur, wymagania stawiane przez regulatora systemu ochrony zdrowia i płatnika, a także potrzeba zdobycia, utrzymania lub wzmocnienia pozycji na rynku usług medycznych. Przed takim zadaniem stanął Szpital Specjalistyczny w Brzezinach – nie spełniał wymogów unijnych. W 2013 roku starostwo powiatowe wybrało inwestora, któremu za blisko 4,7 mln zł odstąpiło 51% udziałów w PCZ, dzięki czemu szpital mógł inwestować, czego wynikiem jest powstanie jednej z najnowocześniejszych placówek medycznych w regionie łódzkim.

 II. Trudno nadążyć za wymaganiami zarówno ze strony MZ, NFZ, jak i pacjentów

Pani Małgorzata Majer, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala, prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ uznała, że szpitale są zmuszane do inwestowania, czasem niepotrzebnie i na siłę. Stwierdziła również, że przystępując do kontraktowania, placówki muszą spełniać wszystkie wymogi – nawet te, które nie są potrzebne w przypadku części podmiotów, ponieważ wymusza się jednolity standard na wszystkich. Przyznała jednak, że inwestycje podnoszą jakość usług medycznych, ale rodzą problem rosnących kosztów związanych m. in. ze znacznymi wydatkami na serwisowanie sprzętu. Podkreśliła również, że rosną koszty inwestycji, bo rosną wymagania ze strony MZ, NFZ, a także ze strony pacjenta, a obecne mechanizmy nie preferują modelu, w którym za każdym pacjentem idą pieniądze.

III. Terminy dostosowania zbliżają się ku końcowi

Prezes STOMOZ-u  przyznała, że nie wie, czy szpitale zdążą z dostosowaniem do wymogów technicznych, sanitarnych i budowlanych. Zwrócono również uwagę, że samo przygotowanie do rozpoczęcia inwestycji wymaga czasu, a tymczasem muszą być mapy potrzeb zdrowotnych, które umożliwią staranie się o środki unijne oraz postulowano, by termin dostosowania (obecnie do końca 2017 roku) został przesunięty.

IV. Źródła finansowania

Głównym źródłem finansowania inwestycyjnych planów będą fundusze unijne. W perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020 na inwestycje w ochronie zdrowia zarezerwowano około 12 mld zł. Pytanie brzmi jak skorzystać z tych pieniędzy, skoro dostosowanie podmiotów do wymogów technicznych i sanitarnych nie zostało wyodrębnione jako oddzielny cel finansowania? Zagadnienie to próbował wyjaśnić Pan Szymon Gawryszczak, doradca Impel Business Solutions Sp. z o.o. Na wstępie oznajmił, że źródłem dofinansowania jest objęty nie tylko szczebel krajowy, o którym mowa w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, ale także szczebel regionalny – Regionalne Programy Operacyjne. Wyjaśnił, że nabór wniosków potrwa do 31 marca 2016 roku, a środki można pozyskać na wsparcie istniejących SOR-ów, budowę nowych SOR-ów i centrów urazowych. Podkreślił przy tym, że Fundusze Unijne mają jednak tę wadę, że sposób ich pozyskiwania jest zbiurokratyzowany, a ponadto są niezwykle skomplikowane w rozliczaniu.

V. Co w przypadku niedoinwestowanych podmiotów, czy one nie mają szans na dotacje?

Zdaniem Pana  Gawryszczaka mają, ale w tym celu powinny się jednak łączyć w konsorcja lub próbować pozyskiwać dotacje przez montaż finansowy, poprzez powiązanie z innymi źródłami.

Pani Prezes Upper Finance Med. Consulting Sp. z o. o. stwierdziła natomiast, że to w jakiej kondycji jest firma, determinuje wybór drogi pozyskiwania środków finansowych. Ta zasada nie odnosi się tylko do aplikowania o dotacje. Pieniądze na rozwój można zdobyć również w inny sposób, np. pozyskując inwestora. Jej zdaniem szpital ma dwie drogi, aby sfinansować inwestycje bez udziału środków unijnych: albo szukać inwestora albo samodzielnie szukać pieniędzy – poprzez kredyty, obligacje czy leasing zwrotny z zastrzeżeniem jednak, że aby móc uzyskać kredyt, spółka musi mieć zabezpieczenie, jeżeli nie spełnia tego warunku, pozostaje szukanie inwestora. 

prawo

11.04.2017

Planowana zmiana otoczenia prawnego dla inwestycji PPP

17.11.2016

Rządowa polityka rozwoju PPP

23.12.2015

Wynagrodzenie partnera prywatnego w umowie o PPP wydatkiem majątkowym

04.11.2015

Obniżenie wskaźnika zadłużenia gmin za pomocą spółek komunalnych

Pozostałe aktualności