Aktualności

Pozostałe aktualności

Budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

18.09.2015

Pierwszy duży rządowy projekt w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.

5 marca 2015 roku podpisano umowę na zaprojektowanie, budowę oraz 20-letnie utrzymanie i zarządzanie siedzibą sądu.

Stronami umowy są Skarb Państwa – reprezentowany przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, oraz przedsiębiorstwo Warbud – Infrastruktura Sp. z o.o.

Umowa PPP została zawarta na okres 23 lat. Budynek ma za zadanie zaspokoić zapotrzebowanie współczesnego rozwoju sądownictwa na nowe oraz poprawę starych miejsc pracy.

Forma realizacji:

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

prawo

11.04.2017

Planowana zmiana otoczenia prawnego dla inwestycji PPP

17.11.2016

Rządowa polityka rozwoju PPP

23.12.2015

Wynagrodzenie partnera prywatnego w umowie o PPP wydatkiem majątkowym

04.11.2015

Obniżenie wskaźnika zadłużenia gmin za pomocą spółek komunalnych

Pozostałe aktualności